Kako efikasno učiti?

Učenje se ne dešava samo tokom školovanja. Ili barem ne bi trebalo tako da bude. Učenje bi trebalo da bude proces koji nas prati kroz ceo život. Upravo zbog toga veoma je značajno naučiti kako pravilno i efikasno učiti.

Smatram da bi bilo korisno uvesti kurs o tehnikama učenja i pamćenja već u prve razrede osnovne škole kako bi se na vreme naučili principi i olakšalo učenje. Ipak, kažu nikad nije kasno. Danas može da bude dan kad ćete svoje učenje i pamćenje usmeriti u ispravnom pravcu, onom koji najviše odgovara vašim potrebama i aspiracijama.

Za početak korisno je da odredite koji tip učenja vama najviše odgovara: vizuelni, auditivni ili kinestetički.

Osobe sa vizualnim tipom učenja prvenstveno se oslonjaju na čulo vida. Ako volite da učite putem ilustracija, pisanja, pravljenja šema pripadate prvom tipu. Uz vizuelni tip često ide i fotografsko pamćenje – pamćenje u slikama (ili čak dela stranice na kojoj nešto piše) i brzo uočavanje detalja. Ako ste vizuelni tip nemojte se mučiti da snimate predavanja i posle ih preslušavate ili da učite šturo iz knjige. Vama odgovaraju slike, šeme i ilustracije. Ako ih nema u materijalu za učenje napravite ih sami!

Za razliku od prvog tipa, auditivni se prevashodno oslanja na čulo sluha. Na predavanjima bolje pamte ako slušaju a ne ako pišu ili gledaju slike. Obično nisu preterano uredni ali odlični su u imitiranju. Kako im je sluh prvenstveni izvor učenja buka im stvara najviše problema. Ako pripadate ovom tipu može vam pomoći snimanje predavanja, vežbe izolacije zvuka, kao i učenje ponavljanjem naglas.

Kinestetičkom tipu pripadaju svi oni koji često koriste dodir kako bi privukli pažnju, stoje blizu sugovornika, dobro reagiraju na fizičke nagrade poput zagrljaja ili tapšanja. Oni često tekst prate prstom prilikom čitanja jer im je potreban pokret tokom učenja.Vole da koriste glagole tokom ponavljanja gradiva. Ako pripadate ovom tipu slobodno se šetajte po sobi dok učite. Možete i da osmislite neke pokrete za oblasti koje teže pamtite kao asocijaciju. Možda će vam pomoći muzika u pozadini, a za vreme učenja trebaće vam više pauza od prethodna dva tipa.

Bez obzira na to kom tipu učenja pripadate susrećete se sa podvlačenjem. Podvlačenje je mnogo važnije nego što mislite. Ključno kod podvlačenja je – manje je više. Možda zvuči nelogično ali zapravo je sasvim smisleno. Razmislite, ako podvučete skoro sve kako ćete onda znati šta je zapravo važno? Ne želite sebe zatrpavati nepotrebnim informacijama tokom učenja. Kao i komoda sa fiokama i mozak ima svoj prostor i neke vrste fioka. Ako zauzmete previše prostora sa informacijama koje nisu bile neophodne ostaće vam manje mesta za one zaista potrebne.

Dakle, kad ste uvideli kom tipu učenja pripadate i osvestili značaj ispravnog podvlačenja vreme je da se pozabavite tehnikama pamćenja. Važno je da znate da ih ima beskonačno mnogo. Kako beskonačno? Shvatićete kad pročitate činjenice vezane za tehnike pamćenja.

1. Ne odgovara svaka tehnika svakoj osobi.
2. Ne odgovara svaka tehnika različitim predmetima, oblastima i vrstama učenja.
3. Ne odgovara svaka tehnika svim fazama učenja.
4. Tehnike su beskonačne jer ih možete smišljati sami u odnosu na ono što vam je potrebno i što vam odgovara!

Podeliću sa vama nekoliko tehnika pamćenja ali u dalji pohod smišljanja i oblikovanja nastavićete sami. Prilika da pokažete svoju kreativnost!

Neke od produktivnih tehnika pamćenja su:

  • Akrostih – izmišljena rečenica u kojoj prvo slovo svake reči treba da podseti na ideju koju treba zapamtiti. Na primer, ako treba da zapamtimo note na muzičkoj skali – E, G, D, B, onda možemo izmisliti akrostih tipa: EMA GLEDA DUGAČKU BRANU.
  • Lokus metoda – raspoređivanje pojmova koje treba zapamtiti u zamišljenom prostoru. Koristi se za pamćenje do 20 pojmova. Ideja je da odaberemo neko mesto na kome provodimo mnogo vremena i da zamislimo sebe kako šetamo i da zamislimo pojmove koje treba zapamtiti raspoređene po sobi.
  • Povezivanje – koristi se za pamćenje liste sa ili bez redosleda. Od pojmova koje treba zapamtiti pokušajte da stvorite kratku priču. Ako, na primer, treba da zapamtite reči: gušter, pesak, suza, devojčica, možete smisliti rečenicu od datih reči – Devojčica je videla guštera i uplašivši se bacila pesak na njega ali joj je deo upao u oko pa su se pojavile suze.
  • Tehnika kodiranja – tehnika za pamćenje formula. Na primer, jačina delovanja sile se dobija kada se pomnoži masa sa ubrzanjem (F=m∙a) se može zapamtiti kroz rečenicu: Felipe Masa vozač Formule 1 aminovao je početak trka.
  • Tehnika rimovanja – ako imate smisla za prozu možete dodati neku reč u rečenicu koju treba zapamtiti i napraviti rimu.
  • Tehnika ličnih značajnih datuma – pamćenje godina prema ličnim podacima. Recimo treba da zapamtite datum 21.10.2009. Razmislite recimo kakvi ste bili sa 21 godinom? Kad ste dobili prvu desetku? Koja značajna osoba u vašem životu ima 20 godina? Neki sportista koji nosi broj 9? Ovo su samo primeri.
  • Tehnika ilustracije po asocijaciji – slika koja vas podseća na tekst koji treba da zapamtite. Recimo treba da zapamtite opis nekog muzičkog instrumenta. Možda vas taj opis bude podsetio na neku drugu sliku koju ćete stvoriti u svojoj glavi a koja će biti upečatljiva.

Kako biste efikasno učili najvažnije je da budete samosvesni, introspektivni, posvećeni i kreativni.

Srećno!